Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

SzOSzöv javaslatok a 2014-2020 foglalkoztatáspolitikai stratégiához

SzOSzöv javaslatok a 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztések stratégiai megalapozását szolgáló szakpolitikai tervhez.

1.)A szociális gazdaság következő pályázatait úgy kellene tervezni, hogy megépíthető legyen az önfenntartás. Egy olyan támogatási rendszerre lenne szükség, ami 3-5 évig tartson csökkenő finanszírozással, és utána a jogszabályi környezetet kellene úgy alakítani, hogy adó- és járulékkedvezményeket kapjanak a szociális szövetkezetek alkalmazottai (nem a tagi munkaviszonyhoz kötötten, mint jelenleg).

2.)nagyobb részt beruházásokat kellene támogatni, ami megalapozza az önfenntartást. Javasoljuk, hogy a pályázók választhassák meg, hogy a támogatási összeg hány százalékát szeretnék (ERFA) beruházásra felhasználni.

3.)A szociális gazdaság mutatószámaihoz javasoljuk azt, hogy hátrányos helyzetű munkanélküliek bevonásán és foglalkoztatásán túl, legyen mérő szám a vállalt és teljesített társadalmi cél, társadalmi igényekre választ adó nyújtott szolgáltatások, illetve az önrendelkezésben és önfenntartásban részt vevők száma - akik nem feltételen munkaviszonyban, vagy fizetésért vesznek részt a társadalmi vállalkozás tevékenységében.

4.)Az egész életen át tartó tanulás keretében fontos lenne, hogy lehetőségük legyen a szociális szövetkezeteknek olyan forrásokhoz jutni, amelyekből megrendelőként tudnának az igényeiknek megfelelő képzéseket vásárolni, illetve finanszírozni a nem formális képzéseket, népfőiskolai kurzusokat,

5.)A globális támogatás kezelőjeként kijelölendő szervezetek közé - az OFA mellett - be kellene emelni a Szociális Szövetkeztek Országos Szövetségét (SzOSzöv), mert az OFA a szolgáltatásait a pályázó szervezeteknek nyújtja, de fontos lenne a teljes társadalmi vállalkozási körnek szakmai támogató rendszert nyújtani, amelyben a nem pályázó szociális szövetkezetek fejlesztése ugyanolyan fontos, és amelyeket a SzOSzöv ér el, amely tevékenységhez forrást kellene biztosítani. Feladatmegosztás lehetne a két szervezet között, hogy az OFA végezné a vállalkozásfejlesztést, a szakmai támogatást, míg a SzOSzöv végezné a piackutatást, értékesítési hálózat kialakítást és közösen működtetnék a társadalmi vállalkozások hálózatát, illetve a kétkörös pályáztatási rendszerben a pályázatok támogatását.

6.)SzOSZöv előrehaladott tárgyalásokat folyatat kormányzati és banki szakemberekkel egy társadalmi vállalkozásokat és szociális szövetkezeteket támogató (hitel)szövetkezet kialakításáról. Ebbe a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szövetkezetbe elhelyezhető lenne a társadalmi vállalkozási alap a visszatérítendő támogatások kezelésre.

2013. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Németh László

SzOSzöv elnök

Letölthető anyagok: 
Powered by Drupal