Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Jogszabályok

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi

141/2006.(VI.29.) Korm. rendelet a szövetkezetekről

  141/2006.(VI.29.) Korm. rendelet szabályozza a közhasznú jogállással rendelkező szociális szövetkezeti.formát http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600141.KOR 

Szociális szövetkezet nyilvántartásba vétele 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 Szociális szövetkezet nyilvántartásba vétele 2006. évi V. törvény  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600005.TV

 

A cégbejegyzés illetéke 1990. évi XCIII. törvény

 A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékköteles 1990. évi XCIII. törvény 45. § (1) bekezdése

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000093.TV

124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet a közösségi alapról

 124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról

2012. évi XXXVII. törvény

A 2012. évi XXXVII. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról


1. § A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet,]

A honlapot Drupal keretrendszer működteti